මෙරට ක්‍රියාත්මක විශාලතම සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය වන මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ 50 වසරක් සපුරමින් සුවිශේෂි සංධිස්ථානයක් පසු කරන මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ ලේකම්වරයා වශයෙන් ශ්‍රභාසිංසන එක් කරන්නේ ඉමහත් සතුටිනි.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාගයේ දැක්මත් සමඟ මහවැලි කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන රටේ දැවැන්ත වාර් මාර්ග යෝජනා ක්‍රම සාක්ෂාත් කර ගනිමින් මහවැලි සංවර්ධන දැවැන්ත ව්‍යාපාරය නවමු ගමනක් අරඹා යෝධ සංවර්ධන කටයුතු රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී.

මහවැලි ජලාශයන්ගෙන් සශ්‍රීක වන සිරි ලක් පොලව මතින් රටේ ආර්ථීකය නවමු තාක්ෂණයෙන් ශක්තිමත් කරමින් රටේ දෙවෙනි හා තෙවැනි පරම්පරාවටත් සෞභාග්‍යයෙන් සපිරුණු රටක් දැකීම මගේ ප්‍රාර්ථනයයි.  අද වන විට මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපාරයේ අරමුණු හා ඉලක්ක තවදුරටත් පුළුල් වී ඇත.  එබැවින් තරුණ මහවැලි ප්‍රජාව වෙත පැවරී ඇති වගකීම් සමුදිය ද අතිමහත්ය.  මහවැලියට 50 වසරක් සපිරෙන මේ ස්වර්ණමය අවස්ථාවේ මිනි නිසි පල නෙලා ගතහොත් රටේ ඉදිරි මහවැලි ව්‍යාපාරය යෝධ ශක්තියක් වනු නොඅනුමානය.


නීල් බණ්ඩාර හපුහින්න

ලේකම්, මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන


Message of Mr. Neil Bandara Hapuhinne, Secretory of Mahaweli, Agriculture, Irrigation and Rural Development