අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ වැඩකරන රටක් නිර්මාණය කිරීමේ අභිලාෂයෙන් මහවැලියෙන් උපරිම දායකත්වය ලබාදීමට මේ වනවිට බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙමින් පවතියි. ඒ අනුව මහවැලි කලාපවල සංවිධානය කෙරෙන ප්‍රගති සමාලෝචන හා ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණයන්හි හුරුළු වැව කලාපයේ පළාත් දිනය, ප්‍රගති සමාලෝචනය හා සේවක හමුව මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇලගමුව සංවර්ධන මඩ්‍යස්ථානයේදී 2020 ජනවාරි 28 වෙනිදා පැවත්විණි. මෙහිදී පනස් වසරක් සපුරන මහවැලිය නව යුගයට ගැලපෙන අයුරින් ප්‍රතිසංවිධාන කරන අයුරු දීර්ඝව සාකච්ඡා කෙරිණි. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ නිළධාරින් රැසක් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියහ.


මාධ්‍ය ඒකකය

මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයහුරුළු වැව කලාපයේ පළාත් දිනය, ප්‍රගති සමාලෝචනය හා සේවක හමුව